Medijiem

Ogļūdeņražu izpētes un ieguves veicināšanai piesaista pieredzējušus ekspertus

2013.gada 16.maijs.

Baltijas ogļūdeņražu ieguves un izpētes asociācijā nolemts uzņemt vairākus pieredzējušus speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas palīdzēs nodrošināt efektīvāku šo specifisko dabas resursu ieguves regulējuma izstrādi, un ļaus ar augstu kompetenci līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē.

Asociācijā goda biedru statusā turpmāk darbosies Astrīds Freimanis un Anatolijs Hubļdikovs. A. Freimanis ilgstoši ir bijis galvenais naftas izpētes un ieguves ģeologs, kā arī piedalījies LR normatīvo aktu izstrādē par naftas resursiem. Paralēli Freimanis darbojies kā Latvijas Universitātes zinātnieks, piedaloties daudzu jauno speciālistu sagatavošanā. A. Hubļdikovs ir ģeologs ar lielu pieredzi ogļūdeņražu izpētē un ieguvē Baltijas reģionā. Viņš iepriekš ieņēma „Kaliningradmorneftegazprom” ģenerāldirektora vietnieka amatu.

Sigita Poželaite, Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācijas valdes locekle:

Esam iepriecināti par speciālistu iesaistīšanos mūsu darbā un ceram viņu pieredzi likt lietā, vēl aktīvāk un kompetentāk iesaistoties normatīvās vides veidošanā un uzlabošanā. Ceram, ka mūsu valstī pagaidām svešajā ogļūdeņražu izpētes jomā tiks ieviesti skaidri un stabili darbības noteikumi, kas veicinās sakārtotas, uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu Latvijā.

Ekspertu piesaiste ogļūdeņražu izpētes un ieguves veicināšanā ir īpaši būtiska pašlaik, kad rit aktīvs darbs likumdošanas līmenī. Asociācija jau iepriekš vērsusi sabiedrības uzmanību uz to, ka kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikā visi dabas resursi ar Satversmi noteikti par zemes īpašnieka īpašumu, tomēr joprojām nav sakārtots regulējums ogļūdeņražu ieguvei un ilgstoši tiek likti šķēršļi šai inovatīvajai tautsaimniecības nozarei ar augstu ekonomiskās attīstības potenciālu. Asociācija turpina dialogu ar Ekonomikas ministriju, lai tuvākajā laikā rastu pieņemamu, konsekventu risinājumu turpmākajam nozares regulējumam.

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija ir izveidota ar mērķi veicināt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā;aizsargāt un pārstāvēt savu biedru intereses un tiesības attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām;piedalīties likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā, to savstarpējā saskaņošanā un tālākā pilnveidošanā;aizsargāt, realizēt un popularizēt asociācijas biedru intereses, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā; nodrošināt informācijas pieejamību par likumdošanas izmaiņām un citām aktivitātēm, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi;veicināt asociācijas biedru darbinieku profesionālās sagatavotības celšanu;veicināt sadarbību ar citām radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs.

Ogļūdeņraži, kas plašāk pazīstami kā naftas izejviela, Latvijā tika atrasti jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet to rūpnieciska ieguve nav notikusi, jo padomju laikā krājumi tika atzīti par nenozīmīgiem, salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Naftas ieguves tehnoloģija ir strauji progresējusi, un iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde.