Medijiem

Ogļūdeņražu asociācija: Jaunā ekonomikas ministra vadībā jāveido konstruktīvāku nozares regulējumu

2014.gada 22.janvāris.

Baltijas ogļūdeņražu ieguves un izpētes asociācija (BOIIA) apsveic jauno Ministru kabinetu ar darba uzsākšanu un pauž cerību, ka jaunā ministra vadībā Ekonomikas ministrijas (EM) darbībā ir sagaidāmas pozitīvas pārmaiņas, iezīmējot kursu uz atvērtāku dialogu un konstruktīvāku pieeju tās pārziņā esošo jomu pārraudzībā un attīstībā.

Jau tuvākajā laikā jaunās valdības dienaskārtībā nonāks ogļūdeņražu izpētes un ieguves noteikumu projekts, ar kuru nozare cer beidzot iegūt skaidru, pamatotu un izsvērtu šīs specifiskās un mūsu valstij vēl jaunās jomas regulējumu, ar kuru tiktu ieviesti skaidri nosacījumi un paredzamas prasības, paverot ceļu tālejošiem izpētes projektiem un ekonomiski nozīmīgām investīcijām.

Kaut arī līdz šim Latvijas sauszemes dabas bagātību izpētē iesaistītajiem uzņēmumiem ar EM dialogu izveidot nav izdevies, asociācija ir apņēmības pilna turpināt skaidrot un argumentēt savu nostāju, lai rastu kopēju izpratni un ieliktu stabilus pamatus tehnoloģiski inovatīviem projektiem ar augstu pievienoto vērtību un valsts ekonomikas attīstību veicinošu ietekmi.

Sigita Poželaite, BOIIA valdes locekle:

“Ar gandarījumu uzņēmām valdības deklarācijā atvēlēto vietu industriālās politikas un inovāciju atbalstam, īpaši jaunās valdības izteikto apņēmību dialogā ar uzņēmēju organizācijām turpināt konsekventi ieviest industriālo politiku, par mērķi izvirzot ekonomikas transformāciju par labu uzņēmējdarbībai ar augstāku pievienoto vērtību. Šie ir ļoti praktiski nosacījumi attīstībai, jo tieši investīcijas ilglaicīgos zinātnes un inovāciju piesaistes projektos ir īpaši būtisks priekšnoteikums jebkuras valsts stabilai attīstībai. Ļoti ceru, ka šogad piedzīvosim labvēlīgas pārmaiņas valsts un privātuzņēmēju sadarbības modelī, no birokrātiskas distancētības un neieinteresētības pārejot pie konstruktīvas, mērķtiecīgas sadarbības. “

Aizvadītā gada pašā nogalē Valsts prezidents Andris Bērziņš intervijā LTV ieteicās par gaidāmo dabas resursu izpētes un apguves iekustināšanu, kā rezultātā “optimisms un Latvijas novērtējums pasaulē ievērojami augs”. Kaut valsts pirmās personas piesauktās dabas bagātības publiskajā vidē tika uztvertas abstrakti un viedokļu diskusijās dominēja pārdomas par dimanta krājumiem, tieši ar šo jomu - ogļūdeņražu izpēti un ieguvi - mūsu valstī saistās spoža iespēja īstenot ekonomiskās izaugsmes augšupeju.

Asociācija jau iepriekš informēja par 2013.gada pašā nogalē, 19. decembrī aizsāktajiem kopsaucēja meklējumiem sarunās ar EM par ogļūdeņražu izpētes un meklēšanas regulējumā ietveramām izmaiņām, kas nodrošinātu nepārtrauktību visā eksperimentālajā izpētes laikā. Negaidītā kārtā jau 6.janvārī Ministru Kabineta Komitejas sēdē regulējuma projekts tika skatīts bez solītajām izmaiņām. Visi mēģinājumi rast izpratni atdūrās pret ministrijas centieniem izvairīties no priekšlikumu koriģēšanas, spītīgi ieturot uzņēmējdarbībai nelabvēlīgu, kavējošu kursu.

EM pārstāvji nevarēja paskaidrot, ar kādu praktiski pieredzējušu ogļūdeņražu ieguves speciālistu palīdzību vai konsultācijām tika gatavoti priekšlikumi Ministru kabineta noteikumu projektam, radot iespaidu, ka projekts tapis tikai „uz papīra”. BOIIA ieskatā, tik komplicētā un investīciju apjomīgā nozarē šāds regulējuma tapšanas ceļš nav pieļaujams. Asociācija ministrijai joprojām piedāvā uzklausīt priekšlikumus un skaidrojumus no ogļūdeņražu ieguves speciālistiem ar atbilstošu izglītību un starptautisku praktisku pieredzi tieši šo dabas resursu ieguves jomā.

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija ir izveidota ar mērķi veicināt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā;aizsargāt un pārstāvēt savu biedru intereses un tiesības attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām;piedalīties likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā, to savstarpējā saskaņošanā un tālākā pilnveidošanā;aizsargāt, realizēt un popularizēt asociācijas biedru intereses, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā; nodrošināt informācijas pieejamību par likumdošanas izmaiņām un citām aktivitātēm, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi;veicināt asociācijas biedru darbinieku profesionālās sagatavotības celšanu;veicināt sadarbību ar citām radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs.

Ogļūdeņraži, kas plašāk pazīstami kā naftas izejviela, Latvijā tika atrasti jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet to rūpnieciska ieguve nav notikusi, jo padomju laikā krājumi tika atzīti par nenozīmīgiem, salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Naftas ieguves tehnoloģija ir strauji progresējusi, un iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde.