Medijiem

Ogļūdeņražu izpētes un ieguves veicināšanai nevalstiskais sektors uzklausa pieredzējušus ekspertus

2013.gada 07.maijs.

2.-3. maijā Baltijas ogļūdeņražu ieguves un izpētes asociācija pulcējās, lai diskutētu par aktuālākajiem likumdošanas jautājumiem. Diskusijā piedalījās virkne pieredzes bagātu speciālistu, viņu starpā arī ar starptautisku pieredzi. Tikšanās mērķis bija apspriest un izanalizēt pašreiz dienas kārtībā esošā Zemes dzīļu likumprojekta dažādus aspektus. Uzaicināto speciālistu viedoklis deva bagātīgu pienesumu, papildinot organizācijas teorētisko un praktisko kompetenci, un ļaus vēl efektīvāk līdzdarboties normatīvo aktu izstrādē.

Ar Asociācijas biedriem tikās un pieredzē dalījās Astrīds Freimanis un Anatolijs Hubļdikovs. A. Freimanis ilgstoši ir bijis galvenais naftas izpētes un ieguves ģeologs, kā arī piedalījies LR normatīvo aktu izstrādē par naftas resursiem. Paralēli A.Freimanis darbojies kā Latvijas Universitātes zinātnieks, piedaloties daudzu jauno speciālistu sagatavošanā. A. Hubļdikovs ir ģeologs ar lielu pieredzi ogļūdeņražu izpētē un ieguvē Baltijas reģionā. Viņš iepriekš ieņēma „Kaliningradmorneftegazprom” ģenerāldirektora vietnieka amatu.

Asociācija jau iepriekš vērsusi sabiedrības uzmanību uz to, ka kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas Republikā visi dabas resursi ar Satversmi noteikti par zemes īpašnieka īpašumu, tomēr joprojām nav sakārtots regulējums ogļūdeņražu ieguvei un ilgstoši tiek likti šķēršļi šai inovatīvajai tautsaimniecības nozarei ar augstu ekonomiskās attīstības potenciālu.

Baltijas ogļūdeņražu izpētes un ieguves asociācija ir izveidota ar mērķi veicināt ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā; aizsargāt un pārstāvēt savu biedru intereses un tiesības attiecībās ar valsts un pašvaldības institūcijām; piedalīties likumdošanas un normatīvo aktu izstrādāšanā, to savstarpējā saskaņošanā un tālākā pilnveidošanā; aizsargāt, realizēt un popularizēt asociācijas biedru intereses, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi Latvijas Republikā; nodrošināt informācijas pieejamību par likumdošanas izmaiņām un citām aktivitātēm, kuras saistītas ar ogļūdeņražu izpēti un ieguvi; veicināt asociācijas biedru darbinieku profesionālās sagatavotības celšanu; veicināt sadarbību ar citām radniecīgām organizācijām Latvijā un citās valstīs.

Ogļūdeņraži, kas plašāk pazīstami kā naftas izejviela, Latvijā tika atrasti jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet to rūpnieciska ieguve nav notikusi, jo padomju laikā krājumi tika atzīti par nenozīmīgiem, salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Naftas ieguves tehnoloģija ir strauji progresējusi, un iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde.